Hitta och använd dig av din sweet spot

Hitta och använd dig av din sweet spot

Den här övningen riktar sig inte enbart till dig som arbetar med design, även om det i första anblicken kan verka så, utan den går att applicera på de allra flesta företagsområden.Det här är en övning eller snarare ett verktyg för dig att använda, och något som du...