Näringslivsparlamentet

Näringslivsparlamentet återskapar ett fullmäktigemöte där företagare får sätta sig på politikernas plats och göra sina röster hörda i ett antal frågor. Det hela grundar sig egentligen i ett behov av att skapa en mötesplats mellan politik och näringsliv. En plats där företagare och politiska beslutsfattare kan mötas under en dag för att öka den ömsesidiga förståelsen.

För Handelskammaren Mittsveriges räkning tog vi fram Näringslivsparlamentets logotyp baserad på deras egna profil. Illustrationer och ikoner togs fram för att enkelt förmedla komplex information samt en säljfolder i syfte att informera om NLP där processen var viktig att förmedla på ett tydligt och konkret sätt.

Design

Kommunikation

Näringslivsparlamentet logotyp
Näringslivsparlamentet folder
Näringslivsparlamentet resultat av undersökning
Näringslivsparlamentet folder

Andra projekt

Handelskammaren Mittsverige presentationsmaterial
Handelskammaren Mittsverige formgivning av verksamhetsberättelse
Logotyp för Logistikdag Mitt
F&R Creative logotyp

Följ oss!

Boka en konsultation

Kontakt

E-post
christine[a]festenochresten.se
Adress
Tångstavägen 25
864 32 Matfors